આપનું સ્વાગત છે

એક મુશ્કેલ પસંદગી…

આ હું ફેસબુક ચાહક પાનું MDR વિશે શું પ્રથમ પોસ્ટ છે (મોટેથી હસવું).
આ પાનું એક વાસ્તવિક સફળતા છે, અને મને લાગ્યું : “Pourquoi ne pas créer un blog à l’image de cette Page Facebook ?”.
અહીં અમે જાઓ. અહીં છે, બ્લોગ બાંધકામ અને હું અને rsquo હેઠળ છે; તમે તમારા સુખ આવતા સર્ફ વિવિધ પોસ્ટ્સ શોધી આશા, હું તમારી સાથે શેર કરશે કે જે વિવિધ વિડિઓઝ અને વિવિધ છબીઓ.

મારી પ્રથમ પોસ્ટ માટે, અહીં હું તમારી સાથે શેર વિડિઓ છે :

આ જાહેરાત માં, એક માણસ, ઓરિએન્ટલ દેશોમાં વેકેશન પર, આ & rsquo ના આનંદ આનંદ કરવા માંગે છે; એક્યુપંકચર. એલ એન્ડ rsquo; acupuncturist ખૂબ અનુકૂળ અને અમારા vacationer નજીક હોય છે, અપ અને rsquo; જ્યારે…ટૅગ્સ: , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«
નવી પેઢી