આપનું સ્વાગત છે

એર બેગ ખૂબ જ અસરકારક

Air bag très efficace

તમે જૂની કાર હોય, અમે તેને છુપાવી અને શક્ય તેટલી સુધારવા માટે બધું કરશે. આ કાર માં, બ્રાન્ડ નવી હવાઈ બેગ માત્ર & rsquo; સ્થાપિત. ક્રેશ ટેસ્ટ પાસ કરશે તો મને ખબર નથી. કોઇએ & rsquo; પ્રયાસ ?ટૅગ્સ: , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«