આપનું સ્વાગત છે

મજાક નાલાયક કહેવાની પછી !

એક વ્યક્તિ નાલાયક તેમના મિત્ર મજાક કહે.
ત્યાર બાદ તેમણે તેમના જીવનના સજા મળી !ટૅગ્સ: , , , , , , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«