આપનું સ્વાગત છે

ધ્યાન vertige

Attention vertige

ધ્યાન vertige. આ માણસ ટોચ અને ડી rsquo પર ઉભા છે; ટેકરી ખીણ overlooking. આ દૃશ્ય પ્રભાવશાળી છે, પણ ચિત્ર જોઈ, તમે અતિશય ઊંચું વિચાર કરી શકો છો.ટૅગ્સ: , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«