આપનું સ્વાગત છે

રસ; & rsquo વિપરીત !

જીવન માં કે & rsquo વસ્તુઓ છે; સમજે છે અને અમે અને rsquo; કે & rsquo અન્ય તમે સમજી નથી. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે તફાવતો ઘણી છે, અને ડી & rsquo બંને પર ગેરસમજણો માટે સૌથી લીડ્સ; અન્ય. કેન્દ્રો અને rsquo; દરેક અન્ય રસ ક્યારેક ખૂબ જુદીજુદી છે, આ જાહેરાત સાક્ષી, કે છાંયો ખૂબ નથી ! Merci Heineken.ટૅગ્સ: , , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«