આપનું સ્વાગત છે

લેબલ કપડાં – તમારી મમ્મીએ તેને આપી !

Etiquette vetement - donne le à ta maman !

આ વસ્ત્રો પર, એલ એન્ડ rsquo; ધોવા સૂચનો લેબલ ખૂબ જ ખાસ છે. વાસ્તવિક સૂચનો નીચે, અન્ય રેખા તેના માતા વસ્ત્રો આપી તક આપે છે જે વ્યક્તિ માટે ઉમેરવામાં આવે છે, સી અને rsquo; 'ઓ તેમના કામ…ટૅગ્સ: , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«