આપનું સ્વાગત છે

જમ્મુ rsquo; 'મારા કૂતરો ગુમાવી છે, મારે શું કરવું જોઈએ ?

Une femme a perdu son chien, enfin, c'est ce qu'elle croit

એક સ્ત્રી તેના કૂતરો ગુમાવી, છેલ્લે, સી અને rsquo; કે & rsquo છે માને છે. હકીકતમાં, આ મહિલા એક unimposing છે, અને તેના કૂતરો, નાના, તેના કુંદો અટવાઇ. આ પોસી ના અમી, સારા સાંજે !ટૅગ્સ: , , , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«