આપનું સ્વાગત છે

કોઇએ & rsquo; કરતાં વધી જાય, કોઈ વ્યક્તિ અને rsquo; ઓછા

personne n'est supérieur n'est inférieur n'est égalટૅગ્સ: , , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«