આપનું સ્વાગત છે

ધોરણ અને ગરીબ અને rsquo; ઓ ઓ & rsquo; હુમલા એએએ બેટરી

Standard and poor's s'attaque au triple A des piles alcalines

ધોરણ અને ગરીબ અને rsquo; ઓ ઓ & rsquo; હુમલો એએએ આલ્કલાઇન બેટરી. તેમના દેવું સામનો લાંબા સમય સુધી સક્ષમ, એએએ બેટરી એએ બનશે !

(સ્ત્રોત : AlterInfo)ટૅગ્સ: , , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«