આપનું સ્વાગત છે

એક Marmot Nutella એક spoonful leche

Une marmotte lèche une cuillère de Nutella

માત્ર Groundhog કાગળ ડી & rsquo ચોકલેટ મૂકે; એએલયુ, પરંતુ તે પણ spreadable બ્રેડ પછી ચમચી nuttela licks !ટૅગ્સ: , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«