આપનું સ્વાગત છે

લાંબા વધારાની Zebre

Zebre extra long - illusion d'optique

આ ફોટો માં, અત્યંત લાંબા ઝેબ્રા બતાવે, અડધા એક વૃક્ષ પાછળ છુપાયેલ. પર રાખો, મહિના માટે કે & rsquo; છેલ્લે બે ત્યાં છે ?ટૅગ્સ: , , , , , ,


શોધ સાઇટ


પેજમાં ફેસબુક

વધુ છબીઓ

«